Czerwiec 25, 2015 Daniel Wiertelak

Dodatkowe pieniądze dla młodych rolników

Komitet Monitorujący PROW 2007 – 2013 zgodził się na przesunięcie dodatkowych pieniędzy na premie dla młodych rolników

Komitet Monitorujący PROW 2007 – 2013 zgodził się na przesunięcie dodatkowych 103,2 mln euro na premie dla młodych rolników.

Komitet Monitorujący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 zgodził na zwiększenie o 103,2 mln euro budżetu działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Oznacza to, że premię może otrzymać jeszcze co najmniej 4,26 tys. młodych rolników, którzy złożyli wnioski o jej przyznanie w ubiegłym roku, lecz z powodu braków pieniędzy nie otrzymali wówczas wsparcia. W ten sposób pomoc na samodzielne rozpoczęcie prowadzenie gospodarstwa z budżetu PROW 2007 – 2013 otrzyma w sumie ponad 38 tys. młodych rolników. Wysokość premii dla jednego gospodarza wynosi  100 tys. zł.

– Dziękuję Państwu za podjęcie decyzji o przesunięciu tych pieniędzy. To dobra informacja dla wszystkich beneficjentów unijnych środków, którzy nie przekroczyli 40 roku życia. Celujemy w pełne, stuprocentowe wykorzystanie PROW 2007-2013 i na pewno nie będziemy musieli zgłaszać wniosku o wydłużenie terminu jego rozliczania, tak jak chcą tego niektóre państwa członkowskie UE – powiedział minister Marek Sawicki podczas dzisiejszych obrad Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 odbyło się pięć naborów wniosków o przyznanie wsparcia z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Zostały one przeprowadzone w: 2008, 2009, 2010, 2011 i 2014 roku.

Audytorzy Europejski Trybunał Obrachunkowy, którzy w okresie 30 stycznia – 10 lutego 2012 r. badali poprawność rozdzielania premii młodym rolnikom, pozytywnie ocenili realizację tego działania.

MRiRW oraz ARiMR przygotowują się teraz do wdrożenie wsparcia dla młodych rolników z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Ogłoszenie naboru wniosków planowane jest w lipcu.  W działaniu tym szykują się spore zmiany. O premię będą mogli ubiegać się tylko ci młodzi rolnicy, którzy w dniu złożenia wniosku o pomoc nie prowadzili gospodarstwa rolnego.